Dina tillgångar

Har du pengar över så måste du bara köpa Guld! Ju, det är nämligen så att priset på Guld har sjunkit så pass mycket att om de som har medel sparade och inte tänker investera i något viktigt som till exempel fastigheter eller något annat liknande, bör köpa Guld annars har man gått miste om ett gyllene tillfälle. Även om det kommer att ta en längre tid innan priset ökar så måste man konstatera att Guld är alltid Guld och det är bättre att spara i Guld än någonting annat. Det som är säkert är att priset kommer att gå upp oavsett vad. Ta hand om dina tillgångar innan det är försänt.