Juridik

Juridiska frågor är intressanta när det kommer till pengar. Precis som säkerhet och IT.

Det är väldigt ofta de avtal som upprättats har allvarliga brister, som gör att de inte håller i en rättegång. Eller om man tänker mer familjejuridiskt så kan det handla om olika avtal parter emellan huruvida eventuella gåvor, kvarlevor etc ska hanteras. Samboavtal är ett avtal som på ett enkelt sätt kan reglera hur saker och ting ska skötas och fördelas i det fall man inte är gift men bor tillsammans. Samboavtal kan gälla både för vanliga par eller för homo-par.

Egentligen, i den bästa av världar skulle inte avtal eller jurister behövas. Vi skulle bara kunna känna vad som är rätt eller fel, det samma gäller väl egentligen även lagboken som är att se som en guide i vad som är rätt och fel nedskrivet i ord och text, och den är under arbete.. detta är viktigt att komma ihåg. En vanliga missuppfattning är att tolka lagboken som en fundamentalist, arbetet har kommit långt men många brister finns, och ibland kan man helt enkelt känna vad som är rätt eller fel och lagboken blir överflödig.

Nu är det ofta inte så enkelt, då vi är människor, och ibland blir vi blinda inför vad som är rätt och fel, det kan vara girighet eller ovisshet, men då finns juridiken att falla tillbaka på.

Avtal som t ex samboavtal eller gåvobrev – eller framför allt testamente kanske, kan man hitta mallar på online men det går också att anlita en familjejurist. Och – viktig punkt – det är inte så dyrt som det låter och ofta får man råd och tips gratis. Och det blir rätt från början.

Nedan följer våra tips

Familjens jurist – gratis tips och mallar

Klarahill – begravningsbyråer över hela Sverige

Verahill – Klarahills dotterbolag som ger prisvärd juridisk hjälp

Lite gratis juridiska tips på denna webb

Avtal24 – betaltjänst med mallar

Avtal13 – gratis mallar och blogg

Alltomavtal – tips och råd

Kom ihåg, det är enklare att förebygga problem än att åtgärda dem. Och det gäller såväl ekonomiska frågor som hälsa och samlevnad som byggarbeten.