Solning

Att sola är det bästa jag vet! Jag blir så glad och på något sätt får jag livslusten tillbaka varje gång jag får se solen! Det kanske beror på att livet skapades av solen en gång i tiden tycker många! Och det är säkert sant men trots vetskapen om det så är det alltid lite underligt hur solen kan påverka en så otroligt mycket som den gör! Med tanke på att vi lever i ett land som saknar sol under så många månader om året blir det extra nödvändigt med någon form av en lösning som kan göra att vi kan tillgodose vårt behov av solandet! Eftersom man i Sverige har varit på något sätt tvungen att handskas med denna problematik under så många år så har man även hittat de bästa lösningar som finns också! Man har till exempel arrangerat många resor till de länder där sol och solandet är en del av livet, alltså för oss som kommer från Skandinavien och kanske inte direkt för lokal befolkningen! Sedan många år har solning genom solarier kommit att bli en del av solkulturen i våra länder med! Numera finns det hur mången solstudio och solotek som helst att gå till, det som många kallar för solarium helt enkelt! Efter att under några år fick läkare skrämma folk på hur lätt det var att bli drabbad av cancer om man solade i solarium har det kommit rapporter som visar att, för den första risken var inte så stor som man beskrev den från början och att numera sägs det att det är till och med nyttigt med solning i solarier! Att det har kommit ett nytt solarierör som istället för att vara farligt är hälsonyttigt är väl den stora nyheten bör man konstatera! Efter att denna nyhet började sprida sig så har man kommit att tänka mer på att köpa solarium än tidigare! Det gjorde jag och därför så måste jag sluta skriva nu, för vet ni vad? Jag ska sola i mitt nya solarium! 😀